top of page

Frederik VII (1808 - 1863)

Der regerede fra 1848 til 1863 var skilsmissebarn og moderløs fra han var 2 år. Han blev gift 3 gange, og trods hans udskejelser og ringe interesse for politik blev han alligevel en af de mest populære konger i danmarkshistorien, idet det var ham, der opgav enevælden og gav Danmark en fri forfatning med Junigrundloven.

 

Frederik VII's popularitet afspejledes i mange købstæder, hvor statuer af ham blev placeret midt i byen som tegn på enevældens ophævelse. Det skete også i Stege i 1872, hvor busten af Frederik VII blev stående indtil 1964.

 

I 1872 etableredes der på Stege Torv et cirkelrundt græs- og blomsteranlæg, som prydedes af en mindestøtte med Bissens buste af Frederik VII.

 

I 1963 vedtog Stege byråd en total forandring af torvet, som betød at busten af Frederik VII i 1964 måtte vige pladsen for anlæg af Den Røde Plads med hække og springvand. Busten har siden været opbevaret på Møns Museum.

 

I 1999 vedtog Møn kommune at Stege skulle gennemgå en forskønnelse af hele Storegade og torvet. I december 2004 gav kommunen tilladelse til at opføre en ny café på Stege Torv. I denne forbindelse tænkte vi, at caféen kunne forene det praktiske og kunstneriske, og idéen var hermed skabt: Busten af Frederik VII skulle tilbage på Stege Torv og den nye café skulle bære hans navn.

 

Den gamle buste af Frederik VII blev venligst udlånt af Møns Museum, så der kunne støbes en ny kopi i bronze hos Skulptur Støberiet i Svendborg. Søjle og busten af Frederik VII er således atter tilbage på Stege Torv og er stort set placeret, hvor den gamle buste stod indtil 1964.              

© 2019 by Cafe Frederik VII , Torvet 1 , 4780 Stege   Tlf: +45 55 81 59 58

  • w-facebook
  • w-googleplus
bottom of page